Hurts i anpassat köket

Flyttbara lådhurtsar på skena
Arbetsbänk med flyttbar lådhurts under
Arbetsbänk med flyttbar lådhurts under

Under den knäfria arbetsbänken finns två flyttbara lådhurtsar på en skena.

Tipsarens kommentarer
Användaren är mycket nöjd med hurtsarna. De är lätt flyttbara. Det går inte att använda de, om det finns avloppsrör i vägen.

Bekostad av
Kommunen

Redaktörens kommentar
Lådhurtsar som löper på en skena under arbetsytan tillverkas inte längre. Ett alternativ kan vara lådhurtsar på hjul.

Arbetsbänk med flyttbara lådhurtsar under
Arbetsbänk med flyttbara lådhurtsar under

Tillhörande tips

Anpassat kök
Anpassat kök
Ett väl fungerande kök för en person som använder rullstol.

Tipsare: PO

PO hade en tetraplegi med motorisk genomslag. Han kunde ställa sig upp på benen vid förflyttningar. Avliden.

Senaste tips

Fler tips inom Kök