Kåpan till skydd för joysticken

En metallkåpa skyddar el-rullstolens joystick under flygresor

Användarens assistent sätter fast kåpan på rullstolen
Användarens assistent sätter fast kåpan på rullstolen

En kåpa av svetsad plåt sitter på en metallstav. Vid resor när rullstolen transporteras i ett flygplan sätter användaren kåpan på joysticken för att skydda den. Metallstaven passar i rullstolens befintliga fäste. Användaren har satt fast kartong med tejp på kåpan för att skydda den ytterligare.

Tipsarens kommentarer
Användaren är mycket nöjd med lösningen. Innan han hade anpassningen var han orolig inför varje resa att rullstolens joystick skulle gå sönder.

Tillverkare
Hjälpmedelcentralen

Idé
Användaren

Bekostad av
Regionen

Kåpan sitter ovanpå joysticken
Kåpan sitter ovanpå joysticken

Kåpan
Kåpan

Tipsare: Erik

Erik bor ihop med fru och barn i en villa. Han arbetar deltid. 1996 skadade han sig och har en hög tetraplegi (C4-5). Han har 21 timmar personlig assistans per dygn.