Kylskåp och frys i anpassat kök

För personer som använder rullstol är det viktigt att man lägger sakerna där man kan nå de

Kylskåp och frys bredvid varandra
Kylskåp och frys bredvid varandra

Ett stort kylskåp och en frys står bredvid varandra. Båda är tvådelade. Handtagen är stora och i rätt höjd.

Tipsarens kommentarer
Det är viktigt var man lägger saker.

Bekostad av
Användaren

Redaktörens kommentar
Kolla även Norcool kylskåp med utdragslådor, se Norcool Kyllåda, norcool.com (senast kontrollerad juni 2020)

Användaren öppnar kylskåpet

Användaren öppnar kylskåpet

Tillhörande tips

Tillgängligt kök
Tillgängligt kök
Välfungerande kök för personer som använder rullstol.

Tipsare: Magnus

M. bodde ihop med fru och 2 barn i villa. Han arbetade deltid. Han hade en tetraplegi C6. Avliden 2018.