Motorutrymme i motorbåt

Motorutrymme i båt som är lättåtkomligt - lämplig för personer som använder rullstol
Motorutrymme i motorbåt
Motorutrymme i motorbåt

Motorutrymmet är placerat under soffan i aktern på båten. Det är lättillgängligt, det går att kontrollera olja, kylvatten, tändstift mm på ett enkelt sätt även sittandes i rullstol. Även vinterkonservering går att genomföra sittandes på durken.

Motorutrymme i motorbåt
Motorutrymme i motorbåt
Användaren öppnar luckan till motorutrymmet
Användaren öppnar luckan till motorutrymmet
Soffa med motorutrymmet under
Soffa med motorutrymmet under

Tillhörande tips

Invändigt i motorbåt
Invändigt i motorbåt

Coronet 24 Midi -77, en motorbåt som fungerar bra för person som använder rullstol.

Fler tips inom Vattenidrott/båtar