Musik – ombyggd el-gitarr

Att spela gitarr med enbart fyra strängar - en möjlighet för personer med nedsatt fingerfunktion
Användaren med gitarren i knä
Användaren med gitarren i knä

Användaren valde en mindre modell av en gitarr som ligger bra i knäet. Han tog bort e-strängarna och stämmer i A, D, G, H uppifrån. Nu är gitarren stämd så att man kan man trycka ner alla strängar på en gång. På det sättet kan man spela med enbart ett finger eller med ett sliderör.

Tipsarens kommentarer
Användaren hade spelat gitarr innan han skadade sig. Det var en sorg att inte kunna spela ett instrument längre. Då kom han på idén att anpassa gitarren.

Inköpsställe
Musikaffär (gitarren)

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv.

Användaren spelar på gitarr med fyra strängar
Användaren spelar på gitarr med fyra strängar

Tillhörande tips

Musik – munspelsställ
Musik – munspelsställ
En möjlighet att spela musik utan att behöva använda händerna - lämplig för personer med nedsatt arm/handfunktion.

Tipsare: Tomas

Tomas bor ihop med sambo i en lägenhet. Han arbetar 25% som fotograf. Han skadade sig 1983 och har en låg tetraplegi (C7). Han har hemtjänst i assistansliknande form en timme dagligen.

Senaste tips

Fler tips inom Musik