Omgivningskontroll

Med omgivningskontrollen kan man trådlöst styra TV, CD, video, telefon och andra elektriska apparater

Control prog - en dosa med 12 upphöjda knappar

Control prog

Omgivningskontrollen har Control-prog från Abilia som sändare (se bild ovan).
Control Prog är en programmerbar sändare med 161 tillgängliga funktionsplatser fördelade på 10 nivåer. Man öppnar en eller flera nivåer, allt efter behov.
Med Control progen kan man styra telefon, TV, Video, ljus, dörröppnare, mm. Control progen styrs här genom ett tryck direkt på sändaren. På varje knapp är en liten kula av plast som underlättar styrningen.

Som mottagare används här en reläbox med vägguttag för att trådlöst tända och släcka lampor, koppla av och på en bandspelare, en fläkt etc (se bild nedan).

Tipsarens kommentarer
Brukaren använder systemet för att sätta på värmeelementet, fläkten, TV, samt för att styra sängen, dörröppnaren och datorn. De små påsatta kulorna av plast behövde han i början, men inte nu längre. De har delvis trillad av. Användaren trycker med tummen.

Tillverkare
Abilia, abilia.com/sv (senast kontrollerad juni 2020)

Bekostad av
Regionen

Redaktörens kommentar
Idag finns också en mer avancerad sändare ’GEwa MAxi’ som klarar av både IR och radio, för mer information se abilia.com/sv (senast kontrollerad juni 2020).

Reläbox med fyra kontakter

Reläbox med fyra kontakter

Tillhörande tips

Arbetsplats i sängen
Arbetsplats i sängen
En fungerande arbetsplats i sängen för personer med nedsatt finger- och handfunktion..

Tipsare: Pasi

Personen bor i lägenhet och arbetar deltid. Han skadade sig 1996 och har en hög tetraplegi (C 5). Han har personliga assistenter dygnet runt.

Senaste tips

Fler tips inom Sätta på/stänga av