Pinne på stativ för att grilla korv

En grillgaffel på stativ gör det möjligt för en person utan aktiv handfunktion att grilla korv.

Användaren med grillgaffel på rullstolens stativ

Användaren med grillgaffel på rullstolens stativ

På användarens “tredje hand” (se tillhörande tips) kan en pinne/grillgaffel sättas. Grillgaffeln är vridbar. Gaffeln används vid korvgrillning. Användaren har även ett halster för att grilla fisk, halstret används också tillsammans med stativet.

Tipsarens kommentarer
Det fungerar bra för användaren att grilla korv och halstra fisk.

Vid tillverkning av den här grillpinnen är det är viktigt med utprovningen så att tyngdpunkten sitter rätt och att pinnen är bra balanserad.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Grillgaffel

Grillgaffel

Tillhörande tips

Stativ – användarens “tredje hand”
Stativ – användarens “tredje hand”

En teleskopisk utdragbar järnpinne/stativ som fungerar som fäste för många olika redskap. Med detta stativ kan en användare som inte har någon aktiv handfunktion hålla fast olika redskap..

Tipsare: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Senaste tips

Fler tips inom Bereda måltider | Trädgård | Uteliv