Ryggördel och stödbälte för assistenter

Ryggördel förebygger ryggproblem hos assistenter

En person med ryggördel

Ryggördel

För hennes personliga assistenter tillhandahåller användaren rygg bälten i olika storlekar för att förebygga ryggproblem.

Tipsarens kommentarer
Användaren anlitar även ett företag som undervisar assistenterna i lyftteknik.

Inköpsställe
Exempelvis rehaboteket.se (senast kontrollerad mars 2020).

Bekostad av
Användaren

Stödbälte

Stödbälte

Fler tips inom Förebygga ryggproblem