Säng, elektrisk justerbar

En lösning för dubbelsäng när en av paret behöver en elektrisk reglerbar säng

Två sängar bredvid varandra

Dubbelsäng

Som dubbelsäng används två separata sängar i samma höjd. Användarens säng är elektriskt justerbar. Manöverdosan sitter på en hållare. På utsidan har hon ett vändhandtag.

Tipsarens kommentarer
Det är ett problem att hitta en gemensam sängram. Dubbelsängarna är utformade så att familjen inte hittade någon ram där användarens säng skulle få plats att köras upp och ner. De valde två separata sängar istället.
Hållare till manöverdosan valdes eftersom sladden var så kort och dosan for iväg åt alla håll. Tidigare hade hon en dosa med längre sladd, då behövdes ingen hållare.

Inköpsställe
Invacare, invacare.se (senast kontrollerad juli 2020)

Bekostad av
Regionen

Två separata sängar med var sin sängram bredvid varandra

Dubbelsäng med två separata sängramar

Vändhandtag och hållare för manöverdosa

Vändhandtag och hållare för manöverdosa

Hållare för manöverdosa

Hållare för manöverdosa

Tipsare: Suzanne

Suzanne bor ihop med man och barn i en villa. Hon arbetar deltid. 1991 skadade hon sig och har en komplett tetraplegi C6. Hon har personlig assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Sovrum