Stavar för stavgång

Stavar hjälper att hålla balansen - lämplig för personer med nedsatt gångförmåga
Användaren med stavar
Användaren med stavar

Utomhus går användaren med stavar avsedda för stavgång.

Tipsarens kommentarer
Användaren kan inte ta emot sig med armarna om han skulle snubbla. Därför måste han hela tiden vara förutseende och se till att han sätter fötterna rätt. Stavarna ger bra stöd och hjälper honom att hålla balansen.

Inköpsställe
Sportaffär

Bekostad av
Användaren

Tillhörande tips

Halkskydd för skor
Halkskydd för skor

Ett viktigt hjälpmedel för personer med nedsatt gångförmåga.

Fler tips inom Gång