Upphöjda odlingsbänkar

Upphöjda odlingsbänkar är lättillgängliga för personer som använder rullstol
Användaren vid upphöjda odlingsbänkar
Användaren vid upphöjda odlingsbänkar

I en del av trädgården finns två stora upphöjda odlingsbänkar, var och en anlagd som ett stort U. De är 60 cm höga och 60 cm breda, de är delvis försedda med spaljéer. Användaren når hela planteringen från sidorna med armarna.
Han odlar grönsaker och kryddor, bär och blommor, tom höga rosbuskar.

Idé
Ulf Nordfjäll, landskapsarkitekt

Bekostad av
Användaren

Redaktörens kommentar
Ett dansk företag ‘Land’, landhave.dk säljer mobila odlingsbänkar på hjul (senast kontrollerad oktober 2021).

Upphöjda odlingsbänkar
Upphöjda odlingsbänkar
Upphöjd odlingsbänk
Upphöjd odlingsbänk

Tillhörande tips

Tillgänglig trädgård
Tillgänglig trädgård
Arkitektritad rullstolstillgänglig trädgård med odlingar i olika höjder.

Tipsare: Lars

Lars bor ihop med sin hustru i en villa på landet. Han arbetar deltid. Sedan 1967 har han en hög paraplegi. Han är inte i behov av assistans.

Typ av funktionsnedsättning

Hög paraplegi med nedsatt balans (Th2-10)

Senaste tips

Fler tips inom Trädgård | Uteplats/trädgård