Upphöjda odlingsbänkar

Upphöjda odlingsbänkar är lättillgängliga för personer som använder rullstol

Användaren vid upphöjda odlingsbänkar
Användaren vid upphöjda odlingsbänkar

Beskrivning
I en del av trädgården finns två stora upphöjda odlingsbänkar, var och en anlagd som ett stort U. De är 60 cm höga och 60 cm breda, de är delvis försedda med spaljéer. Användaren når hela planteringen från sidorna med armarna.
Han odlar grönsaker och kryddor, bär och blommor, tom höga rosbuskar.

Idé
Ulf Nordfjäll, landskapsarkitekt

Bekostad av
Användaren

Redaktörens kommentar
Ett dansk företag ‘Land Højbede’ landhojbede.dk/butik/index.php?action=special-hojbede säljer upphöjda odlingsbänkar (senast kontrollerad juni 2017).

Tipset är från 2006

Upphöjda odlingsbänkar
Upphöjda odlingsbänkar
Upphöjd odlingsbänk
Upphöjd odlingsbänk

Tillhörande tips

Tillgänglig trädgård
Tillgänglig trädgård
Arkitektritad rullstolstillgänglig trädgård med odlingar i olika höjder.

Tipsare: Lars

Lars bor ihop med sin hustru i en villa på landet. Han arbetar deltid. Sedan 1967 har han en hög paraplegi. Han är inte i behov av assistans.