Tungdykning

Tungdykning - en möjlighet även för personer med funktionsnedsättningar, kräver dock utbildning och mycket erfarenhet
Användaren i närbild med dykarhjälmen på, han ler.

Användaren med svensk Emil Karlsson hjälm på

En tungdykare är en dykare med så kallad tung dykarutrustning. Den består av en vattentät dräkt med metallhjälm. Dykaren förses med syre via en slang till ytan genom vilken man pumpar luft. Användaren dyker med två olika hjälmar, en svensk Emil Carlsson hjälm från 1920 talet och en japansk
Yokohama hjälm från 50 talet.

Tipsarens kommentar
OBS Tipsaren är ensam i världen att göra tungdykning som person med ryggmärgsskada och det krävs en stor kunskap och erfarenhet både i vatten och på utrustning att göra detta säkert.

Ett enklare och mindre farligt sätt att dyka är sportdykning. För detta krävs en CMAS-utbildning (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), genomfört av  Svenska Sportdykarförbundet (SSDF), ssdf.se (senast kontrollerad juni 2021). En paraplegiker klarar av grundkursen inom CMAS, en tetraplegiker måste använda sig av 2 dykkamrater eftersom han/hon inte klarar av att livrädda sin dykkamrat enligt SSDF’s krav.

Tipsaren är utbildad CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) instruktör och är den enda CMAS instruktör med ryggmärgsskada i världen. Han har utbildat personer utan och med funktionshinder så som synskada, hörselskada, ryggmärgsskada och hjärnskada.

För frågor kring sportdykning kontakta gärna tipsaren Micke, tel. 0730720887.

Användaren med dykardräkt på väg ner till vatten. Han har nedre ringen av dykarhjälmen på.

Användaren på väg in till vatten med nedre delen av Emil Karlsson hjälmen på.

Användaren med Emil Karlsson hjälmen på, på vag att dyka

Användaren med Emil Karlsson hjälmen på, på vag att dyka

Användaren i vatten med Yokohama hjälm på

Användaren i vatten med Yokohama hjälm på

Användaren under vatten

Användaren under vatten

Tipsare: Micke 2

Micke är utbildad CMAS dykinstruktör (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) och är den enda CMAS instruktören med ryggmärgsskada i världen och har stor erfarenhet inom sportdykning. Micke dök och renoverade gamla dykhjälmar i 15 år som hobby. För ett tag sedan fick han efter två ryggmärgsoperationer tyvärr sluta med dykningen. 2014 blev han invald i Swedish Divers Hall of Fame, sdhf.se/arkiv/hall-of-fame/ Han har en paraplegi.

Senaste tips

Fler tips inom Rekreation och fritid | Vattenidrott/båtar