Tips av Annika

Förflyttning till häst

Förflyttning till häst

Lyft som möjliggör förflyttning till häst – en möjlighet för personer som använder rullstol

Sadel

Sadel

Sadel med bålstöd möjliggör ridning för en person med nedsatt bålbalans

Rida

Rida

– ett sätt att rida för personer med hög paraplegi