Om Spinalistips

Många personer med ryggmärgsskada har själva blivit experter på sin funktionsnedsättning. De har blivit uppfinningsrika och påhittiga vad gäller hjälpmedel och knep och knåp som underlättar vardagen.

Dorothee Riedel är arbetsterapeut och har i många år arbetat med personer med ryggmärgsskada. Hon har lärt sig mycket av sina patienter och en stor del av hennes yrkeskunskap baseras på detta. Dorothee vet att de bästa idéerna och tipsen som underlättar vardagen har personerna med ryggmärgsskada själva kommit på.

Dorothee Riedel
Leg. arbetsterapeut, projektledare

Hon tyckte det var viktigt att samla dessa värdefulla tips och idéer och göra dem tillgängliga på nätet så att fler kunde låta sig inspireras. År 2005 startade Stiftelsen Spinalis därför Spinalistips.se med medel från Allmänna Arvsfonden.

Spinalistips vill inspirera till att utveckla egna lösningar och inte minst – att personer med funktionsnedsättningar ska se sig själva som experter.

Idag visar Spinalistips.se tusentals tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från fler än 100 personer. Tipsen är kommenterade av användarna själva. Det finns även information om vem som har bekostat hjälpmedlet. Kommunens och regionens regler ändras med tiden och varierar beroende på var i landet man bor. Uppgiften i databasen behöver alltså inte gälla nödvändigtvis för dig.

Stiftelsen Spinalis ansvarar ej för enskilda produkter eller tips.

För att sprida tips och idéer från Spinalistips.se är det tillåtet att kopiera bilder eller delar ur databasen, dock enbart i icke-kommersiellt syfte och med källhänvisning.

Spinalistips har beviljats medel från stiftelsen Promobilia för att modernisera sidan och öppna upp för en bredare målgrupp. Vi gör det även betydligt enklare att skicka in och dela tips.

Kontakt: info@spinalis.se

Medarbetare

Erika Nilsson

Erika Nilsson

Projektsamordnare

Anna Oredsson

Anna Oredsson

Grafisk design

johan Svensson

johan Svensson

Front end-specialist

Tips på andra webbsidor

Hjälpmedel

 • Personlig Assistans Tips (PA-tips): Samlar in, dokumenterar och sprider tips mellan assistansanvändare
 • Living made easy: Tips och opartisk information som underlättar ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättningar (engelska)
 • Tipbase: Hjälpmedelsdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade
 • Funkatips: Tips och aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar
 • Spinalpedia: Möjlighet till erfarenhetsutbyte för personer med ryggmärgsskada (engelska)
 • Bespoken: en databas med tips och recensioner gällande funktionsnedsättning utgiven av Blackwood Foundation (engelska)
 • Australia’s National Equipment Database: Opartisk information om tekniska hjälpmedel och utrustning för personer med funktionsnedsättningar (engelska)
 • Able2Wear: Anpassade kläder för personer som använder rullstol (engelska)

  Resor

  Anpassat boende

  • Bostadscenter: Kunskapscenter för bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassning för personer med olika former av funktionsnedsättning
  • Barrierefrei Leben: On-line rådgivning kring bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel (tyska)

  Föräldrar med funktionsnedsättningar

  Resurscentrum för personer med ryggmärgsskada

  • SpinalCord: Resurscentrum för personer med ryggmärgsskada och deras familjer (engelska)
  • Ryggmärgsskada: En webbplats från Stiftelsen Spinalis för att ge bästa möjliga livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada