Enkel el-moped – lämplig för personer med nedsatt gångförmåga och bra bålbalans