En så kallad pandastol, en arbetsstol för barn, är monterad på en Permobil