Tips av Göran

Anpassning av Permobils styrbox

Anpassning av Permobils styrbox

Externa knappar på Permobils styrbox underlättar att växla mellan styrning och reglering av sittposition – lämplig för personer med nedsatt handfunktion