Användning av en kamera med mycket nedsatt hand- och armfunktion