Tips av Kjell

Specialtillverkad solstol

Specialtillverkad solstol

En solstol som passar bra för personer som använder rullstol. Den underlättar förflyttningar.

Rullstolshandskar

Rullstolshandskar

Individuellt sydda handskar för rullstolskörning och förflyttning