Tips av Kristoffer

Starta motorcykeln

Starta motorcykeln

Med hjälp av uppfällbara stödhjul kan rullstolsbrukare köra motorcykel

Hoppa fallskärm

Hoppa fallskärm

Tandemhopp är en möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att hoppa fallskärm med en instruktör

Anpassad snöskoter

Anpassad snöskoter

Med en anpassad snöskoter kan en person som använder rullstol ta sig fram i snön utan problem