Möjligheten att variera växling underlättar körning av manuell rullstol