Entré till huset

Ingång till anpassat hus

Entrédörren står öppen, det finns tak över

Entrédörren med tak över

Entrédörren har en automatisk dörröppnare. Ingången är under tak. Tröskeln kompenseras med en liten träkil.

Bekostad av
Användaren själv och Kommunen (dörröppnare)

Entrédörren är öppen, en liten träkil ligger mot tröskeln

Entrédörren

Träkil vid entrédörren

Träkil vid entrédörren

Tillhörande tips

Automatisk dörröppnare
Automatisk dörröppnare
Automatiska dörröppnare - lämplig för personer som kör rullstol.
Tillgängligt hus
Tillgängligt hus
Välplanerat hus - lämpligt för person med funktionsnedsättning som har familj och assistenter.

Tipsare: Martin

Martin bor ihop med hustru i en villa. Han arbetar deltid. Han skadade sig 2000 och har en hög ryggmärgsskada (C4). Han har personlig asistans dygnet rund.

Senaste tips

Fler tips inom Trösklar/Ramper