Snussprutan

Med en prismaster slipper assistenterna ta lössnus i händerna när de hjälper en person som inte kan ta snus själv.

Snusspruta och snusdosa
Snusspruta och snusdosa

Prismaster används för att portionera lössnus.

Tipsarens kommentarer
Ett mycket praktiskt hjälpmedel, när man använder lössnus. Assistenterna slipper att ta i snuset med fingrarna.

Inköpsställe
Tobaksaffär

Användning av snussprutan
Användning av snussprutan
Användning av snussprutan
Användning av snussprutan

Tipsare: Conny

Conny bor ihop med sina döttrar i en villa. Han arbetar deltid. 1994 skadade han sig och fick en hög ryggmärgsskada (C4). Han har personlig assistans dygnet rund, därav 3,5 timmar dubbel bemanning.