Tillgänglig bastu

Enkel anpassning i bastu - lämplig för personer som använder rullstol
Bastu - del av över- och underliggare borttagen
Bastu – del av över- och underliggare borttagen

En del av överliggare och underliggare har plockats bort så att användaren får plats sittandes i rullstolen.

Tipsarens kommentarer
Eftersom användaren lätt fryser är bastun en bra lösning för att värma upp sig. Hon åker in med kläderna på.

Tillverkare
Användarens make

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Bastu - del av underliggare borttagen
Bastu – del av underliggare borttagen

Tipsare: Karolina

Karolina bor tillsammans med sin familj i en villa. Hon arbetar deltid. 2006 skadade hon sig och har en tetraplegi (C7). Hon har 12 timmar personlig assistans per dag.

Senaste tips

Fler tips inom Bastu | Hålla sig varm eller kall