Tips av Lars 1

Anpassad van

Anpassad van

En bil som kan styras helt och hållet med joystick – lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar