Tips av Mats

Anpassad kniv

Anpassad kniv

Anpassad matkniv – lämplig för personer med nedsatt handfunktion

Anpassat lårband

Anpassat lårband

Band som håller ihop låren av en person som använder rullstol, anpassat så att personer med nedsatt handfunktion kan knäppa det självständigt

Anpassade byxor

Anpassade byxor

Specialanpassade byxor – lämpliga för personer som använder rullstol och har nedsatt handfunktion