Tips av Robert 2

Specialanpassat gåbord

Specialanpassat gåbord

Gåbord med sadelsits möjliggör vilopauser under gångträning för personer med dålig balans och nedsatt gångförmåga

Specialgjord lyft till bil

Specialgjord lyft till bil

– lyft som möjliggör för en person med omfattande funktionsnedsättningar att komma in i en bil med öppet tak