Specialgjord lyft till bil

- lyft som möjliggör för en person med omfattande funktionsnedsättningar att komma in i en bil med öppet tak
Amfibiebil med lyft (personerna på bilden är släktingar till användaren)
Amfibiebil med lyft (personerna på bilden är släktingar till användaren)

Användaren, som älskar bilar, har en amfibiebil med öppet tak. En specialtillverkad lyft sitter fast på bilen. Med hjälp av denna kan han förflytta sig in i bilen.

Tipsarens kommentarer
Användaren och hans vän kan även hjälpa andra brukare, som behöver hjälp att förverkliga en idé. Kontakta honom genom spinalistips@spinalis.se

Tillverkare
Olle Högberg, god vän till användaren (smed och konstnär)

Idé
Användaren tillsammans med en god vän

Tipsare: Robert 2

Robert har en hög inkomplett tetraplegi sedan 2011. Han bor med sin familj i ett gammalt hus. Han har personlig assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av personlyft | Förflyttning till och från bilen