Jag har full kraft i armar och händer och viss funktion i ben och kan gå

Specialanpassat gåbord

Specialanpassat gåbord

Gåbord med sadelsits möjliggör vilopauser under gångträning för personer med dålig balans och nedsatt gångförmåga

Specialgjord lyft till bil

Specialgjord lyft till bil

– lyft som möjliggör för en person med omfattande funktionsnedsättningar att komma in i en bil med öppet tak

Specialgjorda vantar

Specialgjorda vantar

Specialgjorda vantar möjliggör för en person med omfattande funktonshinder att sätta på/ta av de självständigt

Justering av sittposition

Justering av sittposition

– en teknik för justering av sittposition, en metod för personer med nedsatt armfunktion och bra bålbalans

Anpassad pinne

Anpassad pinne

– möjliggör att ta upp föremål från golvet för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Styrning av dator

Styrning av dator

Datastyrning med hjälp av rullstolens joystick – en möjlighet för personer som kör Permobil

Anpassad insulinspruta

Anpassad insulinspruta

Enkel anpassning av insulinspruta möjliggör för en person med omfattande funktionsnedsättningar att ta sin spruta själv

Anpassad jacka

Anpassad jacka

Anpassningen möjliggör självständig avklädning av ytterjacka för en person med hög tetraplegi

Klickknapp för dator

Klickknapp för dator

Extern klickknapp till datorn underlättar för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Anpassad van

Anpassad van

En bil som kan styras helt och hållet med joystick – lämplig för personer med omfattande funktionsnedsättningar

Rullstolstennis

Rullstolstennis

Rullstolstennis – en sport som kan fungerar för personer med funktionsnedsättningar

Tennisrullstol

Tennisrullstol

Specialrullstol med tippskydd och positioneringsbälten. Rullstolen används för att spela tennis

Stenmortel

Stenmortel

En tung mortelstöt underlättar att krossa kryddor – lämplig för personer med svag handfunktion

Anpassat kök

Anpassat kök

Ett väl fungerande kök för en person som använder rullstol

Nagelklippare

Nagelklippare

Nagelklippare med uppsamlare – lämplig för personer med nedsatt handfunktion

Peppar- och saltkvarn

Peppar- och saltkvarn

Lätt användbar peppar- eller saltkvarn – lämplig för personer med nedsatt fingerfunktion