Självständig påsättning av specialsydda vantar

- en teknik för personer med omfattande funktionsnedsättningar
Användaren sätter på höger vante

Användaren sätter på höger vante

Användaren har specialsydda vantar (se tillhörande tips) som han kan sätta på själv. Först sätter han med vänster hand (där har han bättre funktion) på höger vante genom att dra i nyckelringar. Sedan trär han in vänster handen i vänster vante. Det finns en öppning för tummen som han behöver för att styra vissa knappar på rullstolen, se tillhörande tips.

Tillverkare
Användarens assistent (vantar)

Inköpsställe
Syaffär

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren


Användaren sätter på specialsydda vantar (film)

Tillhörande tips

Specialgjorda vantar
Specialgjorda vantar
Specialgjorda vantar möjliggör för en person med omfattande funktonshinder att sätta på/ta av de självständigt.

Tipsare: Kenneth

Kenneth bor i en lägenhet. Han skadade sig 2006 och har en hög inkomplett tetraplegi med uttalad spasticitet. Han har personlig assistans 130 timmar i veckan.

Senaste tips

Fler tips inom Klä sig