Skötsel av växter

Trädgårdsverktyg

Trädgårdsverktyg

Trädgårdsverktyg med kort skaft fungerar bäst när man arbetar i upphöjda lättåtkomliga odlingsbänkar

Blomkruka på ben

Blomkruka på ben

Upphöjd blomkruka på hjul – lämplig för personer som använder rullstol

Bänkodlingar

Bänkodlingar

Trälådor för odling underlättar för personer som använder rullstol

Griptång

Griptång

Passiv griptång. Används för att nå, komma åt och plocka upp saker.