Bänkodlingar

Trälådor för odling underlättar för personer som använder rullstol

Bänkodlingar
Bänkodlingar

Beskrivning
Odling i stora trälådor på uteplatsen.

Tipsarens kommentarer
Idén kommer från boken ‘Möjligheternas Trädgård – en trädgård för alla’, redaktör Kerstin Sandberg,
utgivare Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Utbildningsradio; finns på biblioteket (senast kontrollerad juni 2017)

Tillverkare
Vänner till användaren

Idé
från boken “Möjligheternas Trädgård”

Bekostad av
Användaren själv

Tipset är från 2006

Tillhörande tips

Tillgänglig trädgård
Tillgänglig trädgård
Arkitektritad rullstolstillgänglig trädgård med odlingar i olika höjder.

Tipsare: Lars

Lars bor ihop med sin hustru i en villa på landet. Han arbetar deltid. Sedan 1967 har han en hög paraplegi. Han är inte i behov av assistans.