Bänkodlingar

Trälådor för odling underlättar för personer som använder rullstol
Bänkodlingar
Bänkodlingar

Odling i stora trälådor på uteplatsen.

Tipsarens kommentarer
Idén kommer från boken ‘Möjligheternas Trädgård – en trädgård för alla’, redaktör Kerstin Sandberg,
utgivare Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Utbildningsradio; finns på biblioteket (senast kontrollerad oktober 2021)

Tillverkare
Vänner till användaren

Idé
från boken “Möjligheternas Trädgård”

Bekostad av
Användaren själv

Tillhörande tips

Tillgänglig trädgård
Tillgänglig trädgård

Arkitektritad rullstolstillgänglig trädgård med odlingar i olika höjder.

Fler tips inom Skötsel av växter | Uteplats/trädgård