Tips av Lars

Blomkruka på ben

Blomkruka på ben

Upphöjd blomkruka på hjul – lämplig för personer som använder rullstol

Tillgängligt hönshus

Tillgängligt hönshus

Anpassningar som möjliggör att en person som använder rullstol kan ta hand om hönsen själv

Vägar

Vägar

Gångvägar av stenmjöl i rullstolstillgänglig trädgård

Resa i Spanien

Resa i Spanien

Utförlig tillgänglighetsguide över Castilla la Mancha i Spanien

Bänkodlingar

Bänkodlingar

Trälådor för odling underlättar för personer som använder rullstol

Rullstolshandskar

Rullstolshandskar

Arbetshandskar som är lämpliga som rullstolshandskar för personer med bra handfunktion

Arbetsrum

Arbetsrum

Enkel och välfungerande arbetsplats – lämplig för personer som använder rullstol

Trädäck

Trädäck

Ett rymligt trädäck utanför en villa – lämplig för personer som använder rullstol