Entré till huset med enkel dörrstängare

Med hjälp av en enkel hemmagjord dörrstängare kan personer i rullstol stänga utåtgående dörrar själv
Entré till huset med snöre som dörrstängare
Entré till huset med snöre som dörrstängare

Från entrédörren kommer man ut till ett stort trädäck utan tröskel. Dörren är försedd med en enkel dörrstängare.
På dörrens övre kant, på den sidan som öppnas, sitter ett snöre fast på i ögla. Bredvid på dörrkarmen sitter en ögla genom vilken snöret löper. På snöret sitter ett trähandtag. Snöret hänger ner och är så långt att det kan nås med handen när dörren är öppen.

Tipsarens kommentarer
Snöre som dörrstängare är enklare och snyggare än ett handtag på dörren. Man behöver inte sträcka sig bakåt.

Tillverkningsanvisningar
Sätt fast ett snöre i övre kanten av dörrbladet. Sätt upp en ögla i dörrkarmens övre hörn. Trä snöret genom öglan och sätt en tyngd på snörets ända.

Tillverkare
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Ögla med snöre
Ögla med snöre
Entrédörren och trädäck utanför
Entrédörren och trädäck utanför

Tillhörande tips

Anpassat hus
Anpassat hus

Rullstolstillgänglig en-plansvilla med trädgård.

Fler tips inom Dörrar, dörröppnare/-lås | Öppna och stänga