Anpassad tarmsköljningsapparat

En anpassad tarmsköljningsapparat möjliggör för en person med ryggmärgsskada att personen kan sköta magen snabbare

Ställning för spolanordningen bredvid toalettstolen

Ställning för spolanordningen bredvid toalettstolen

Tarmsköljningsapparaten Clysmatic består av en vattenbehållare som sitter på väggen, en slang och en spolanordning (böjt stålrör och pip) som införs i ändtarmen. Slangen är försett med en kran. Egentligen ska spolanordnigen fästas i toalettstolen. Eftersom detta inte fungerar för användaren gjordes en anpassning. Anpassningen består av en lättmonterad ställning/stativ (stålpinne) för spolanordningen som ställs på golvet bredvid toalettstolen. Stativet är höj- och sänkbart vilket gör att apparaten kan användas på olika dusch- och toalettstolar.
Beskrivning för användandet av tarmsköljningsapparaten medföljer vid inköp.

Tipsarens kommentarer
Tidigare tog det 3-4 timmar för användaren att sköta magen. Med clysmatic tar det nu ca 40 min till 1 timme.
Innan användaren gjorde anpassningen kontaktade han lasarettet angående detta. De föreslog en hydraulisk toalettstol. Användaren tyckte det var krångligt och gjorde sin egen enkla anpassning som fungerar bra för honom. Det tar enbart några sekunder att sätta dit spolanordningen. Att ställningen är höj- och sänkbar gör att den fungerar bra att ta med sig även på resor. Användaren har haft med den även då han rest utomlands.

Inköpsställe
Clysmatic: Hälsokostaffär  eller Ledins, ledins.se (senast kontrollerad juli 2020)

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Redaktörens kommentar
Coloplast säljer vattenlavemang Peristeen som är anpassad för personer med nedsatt handfunktion, se coloplast.se (senast kontrollerad juli 2020).

Ställning med spolanordning på plats

Ställning med spolanordning på plats

Spolanordning på plats (närbild)

Spolanordning på plats

Vattenbehållare på väggen

Vattenbehållare på väggen

Tillhörande tips

Anpassad tarmsköljningsapparat  på resor
Anpassad tarmsköljningsapparat på resor
Tarmskjöljningsapparaten Clysmatic går att använda på resor.

Tipsare: Ragge

Ragge bor ihop med hustru i en villa. Han sysselsätter sig med att utveckla idéer som underlättar vardagen för honom och andra, inget betalt arbete. Han skadade sig 1973 och har en hög tetraplegi. Han har delvis armfunktion i båda armar men använder i stort sätt enbart höger armen som han kan styra bättre. Med vänster armen håller han i sig för att hålla balansen. Han har hemtjänst 27 timmar i veckan. Avliden 2016.

Senaste tips

Fler tips inom Toalettbesök