Anpassat tvättställsskåp

Enkelt anpassat tvättställsskåp - lämpligt för personer som använder rullstol
Tvättställsskåp med utsågade hyllplan, skåpdörrar öppna
Tvättställsskåp med utsågade hyllplan, skåpdörrar öppna

Skåpets två hyllplan är utsågade så att användaren kan komma in under tvättstället med sin rullstol. Skåpdörrarna är kvar.

Tillverkare
Användarens make (anpassning)

Idé
Användare och hennes make

Bekostad av
Användaren

Tvättställsskåp med stängda dörrar
Tvättställsskåp med stängda dörrar

Fler tips inom Badrum | Kroppsvård | Möbler