Dubbelsäng

Snygg elektrisk styrbar dubbelsäng - lämplig för personer med funktionsnedsättningar

Användarens sovrum med dubbelsäng - båda sängar i samma höjd

Användarens sovrum med dubbelsäng – båda sängar i samma höjd

Två likadana sängar med resårmadrass. Användarens säng har elektrisk styrbar sänglift som höjer och sänker hela sängen samt ställbar huvud- och fotsektion. Sängen kan regleras med sug- och blåskontakt.

Företaget som säljer sängen hade svårt att sälja sängen och användaren har tagit över försäljningen.

Tipsarens kommentarer
Användaren behöver en elektriskt reglerbar säng. Sängliften är viktig för att kunna ge hans assistenter en bra arbetsställning. Användaren vill inte ha en säng som ser sjukhusaktig ut.
Användaren är mycket nöjd med sängen. Han rekommenderar den även till äldre personer som kan använda den bl. a. som arbetsbord och exempelvis höja upp den, stå och vika kläder på den.

Inköpsställe
Kontakta användaren genom spinalistips@spinalis.se

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Redaktörens kommentar
Ikea och andra möbelaffärer har elektriskt reglerbara sängar, fast utan sänglift.

Användarens säng med sänglift och dosan

Användarens säng med sänglift och dosan

Dubbelsäng - användarens säng upphöjd

Dubbelsäng – användarens säng upphöjd

Fler tips inom Förebygga ryggproblem | Möbler | Personlig vård med assistans | Sovrum