Ett snöre som underlättar att vända sig i sängen

Enkel anpassning som underlättar att vända sig i sängen – lämplig för personer med funktionsnedsättningar

Användaren vänder sig i sängen med hjälp av ett snöre
Användaren vänder sig i sängen med hjälp av ett snöre

Ett snöre som är fäst i sängbenen löper tvärs över sängen i höjd med huvudkudden. Användaren tar tag i det för att kunna vända sig i sängen.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren

Användaren vänder sig i sängen med hjälp av ett snöre
Användaren vänder sig i sängen med hjälp av ett snöre
Snöre fastsatt på sängbenen
Snöre fastsatt på sängbenen

Tillhörande tips

Säng med resårbotten
Säng med resårbotten
- vanlig säng kan fungera väl för personer med funktionsnedsättningar.

Tipsare: Ola

Ola bor ensam i villa. Han skadade sig 2002 och har en låg tetraplegi. Han har ingen hjälp eller assistans, enbart trygghetslarm.