Takfläkt

Takfläkten hjälper till när det blir för varmt på sommaren, lämplig för personer som har svårt att reglera temperaturen.

Takfläkt med fem blad med en lampa i mitten.
Kombinerad takfläkt och lampa

Kombinerad lampa med takfläkt. Fläkten går med 3 olika hastigheter.

Inköpsställe
El-affär

Idé
Conny Örnesved

Bekostad av
Användaren själv

Tipsare: Conny

Conny bor ihop med sina döttrar i en villa. Han arbetar deltid. 1994 skadade han sig och fick en hög ryggmärgsskada (C4). Han har personlig assistans dygnet rund, därav 3,5 timmar dubbel bemanning.