Användning av dator med huvudmus i sängen

Ett specialgjort bord till laptoppen i sängen - ett mycket uppskattat hjälpmedel för personer som styr datorn med huvudmus

Laptop med huvudmus på specialbord på stativ ovanför sängen

Laptop med huvudmus på specialbord i sängen

Laptoppen sitter på ett specialgjort bord som fästs i sängramen med ett stativ. Bordet har små kanter så att datorn inte kan glida ner. Datorn styrs med huvudmus som har en specialgjord hållare och sitter ovan på datorn.
Programvaror är WiVik och Dragger.

WiVik är ett skärmtangentbord, se även rehabmodul.se/ (senast kontrollerad mars 2020). Dragger är ett program för automatisk tidsinställd klick med höger och vänster musknapp, se även rehabcenter.se/ (senast kontrollerad mars 2020).

Tipsarens kommentarer
Användaren anser att databordet är ett av de bästa hjälpmedlen han har. Eftersom han har haft problem med trycksår sköter han sitt arbete delvis hemifrån. Han arbetar sittande eller halvliggande i sängen. Han har trådlös nätverk.
Arbetet tar lite längre tid eftersom bordet är något ostadigt. Minsta vibrationer gör att huvudmusen störs.

Används sedan
2005

Tillverkare
Sodexho hjälpmedelservice, Stockholm

Inköpsställe
Huvudmus: Rehab Center, www.rehabcenter.se/ (senast kontrollerad mars 2020).

Bekostad av
Regionen

Redaktörens kommentar
Det finns andra virtuella tangentbord som man kan ladda ner från nätet, exempelvis ’OnScreenKeys’, se spinalistips.se/tips-skarmtangentbord

Mottagaren till huvudmus fastsatt på laptoppens skärm.

Laptop med huvudmus på specialbord i sängen

Specialgjort bord med små kanter.

Specialbord med stativ

Fäste av stativet i sängramen

Fäste av stativet i sängramen

Tipsare: Martin

Martin bor ihop med hustru i en villa. Han arbetar deltid. Han skadade sig 2000 och har en hög ryggmärgsskada (C4). Han har personlig asistans dygnet rund.

Senaste tips

Fler tips inom Användning av data | Arbetsplats