Badkarspropp

– enkel anpassning som möjliggör att en person med nedsatt handfunktion lätt kan dra ur badkarsproppen

Snöre fastsatt på badkarsproppen
Snöre fastsatt på badkarsproppen

Med hjälp av ett enkelt snöre fastsatt på badkarsproppen och på duscharmaturer kan användaren lätt dra ur proppen.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Snöre fastsatt på badkarsproppen
Snöre fastsatt på badkarsproppen

Tipsare: Alex

Alex bor i lägenhet. Han skadade sig 1997 och har en tetraplegi. Han har personlig assistans.