Badkarspropp

- enkel anpassning som möjliggör att en person med nedsatt handfunktion lätt kan dra ur badkarsproppen
Snöre fastsatt på badkarsproppen
Snöre fastsatt på badkarsproppen

Med hjälp av ett enkelt snöre fastsatt på badkarsproppen och på duscharmaturer kan användaren lätt dra ur proppen.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Tipset är från 2015

Snöre fastsatt på badkarsproppen
Snöre fastsatt på badkarsproppen

Fler tips inom Kroppsvård | Öppna och stänga