Bestickhållare

- ett enkelt sätt att hålla i en gaffel för personer utan fingerfunktion

På användarens hand sitter en aluminium klyka med en gaffel på.

Användaren håller i sin gaffel

En gaffel fastsatt på en klyka av aluminium som sätts på handen.

Tillverkare
Stefan Borg OT Center, Danderyd, Stockholm

Bekostad av
Regionen

Aluminium klyka med gaffel på

Bestickhållare

Tipsare: Alex

Alex bor i lägenhet. Han skadade sig 1997 och har en tetraplegi. Han har personlig assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Äta