Campa när man använder rullstol

Att campa är ingen omöjlighet trots funktionsnedsättning
Användaren utanför sitt tält. Foto: från brukarens arkiv
Användaren utanför sitt tält. Foto: från brukarens arkiv

Användaren är en friluftsmänniska och har campat otaliga gånger. Han har provat olika tält, bl. a. ett lätt hopfällbart tunneltält, se bifogat tips.
För att det inte ska bli för kallt använder han alltid tältgolv och liggunderlag.

Han har olika sätt att transportera campingutrustningen, se bifogade tips.

Tipsarens kommentarer
Användaren anser att det går bra att campa trots funktionsnedsättning. Det kräver bara lite extra planering, och lite envishet. Se Will ut på Facebook https://www.facebook.com/will.ut.372

Idé
Användare

Tält på en äng. Foto: Anders Andrae
Tält på en äng. Foto: Anders Andrae
Campingutrustning på cykelkärra. Foto: Anders Andrae
Campingutrustning på cykelkärra. Foto: Anders Andrae
Tält med transportkärra utanför. Foto: Anders Andrae
Tält med transportkärra utanför. Foto: Anders Andrae

Tillhörande tips

Lätthanterligt tält
Lätthanterligt tält
Lätthanterligt tält som sätts upp på några sekunder - lämpligt för personer med funktionsnedsättningar.
Transportera campingutrustning med rullstol
Transportera campingutrustning med rullstol
- en möjlighet för personer med funktionsnedsättning.
Skogsturer
Skogsturer
- för personer som använder rullstol.
Transportera campingutrustning med en cykelkärra
Transportera campingutrustning med en cykelkärra
- lämplig för personer som använder rullstol.

Tipsare: Anders 1

Anders bor i lägenhet tillsammans med sin fru. Sedan födseln har han en låg paraplegi och förflyttar sig med rullstol. Han är mycket intresserade i uteliv och camping och organiserar turer i skogen för andra personer med funktionshinder, se även Will ut, willut.se.

Senaste tips

Fler tips inom Camping/husvagn | Uteliv