Förflyttning från rullstolen till toaletten

Förflyttningsteknik för personer med hög tetraplegi


Användaren flyttar sig från rullstolen till toaletten (film)

Användaren ställer sig med rullstolen i 45 graders vinkel till toalettstolen och bromsar rullstolen. Med underarmen lyfter han ner foten som är närmast toaletten till golvet. Den andra foten flyttar han fram lite på fotbågen. Med handen som är närmast toaletten stödjer han sig på toalettens armstöd, med den andra stödjer han sig bakom ryggslutet. Han böjer sig mycket framåt och flyttar över. Med armbågen närmast rullstolen stödjer han sig på rullstolen, tar tag i benet under knävecket och flyttar benet ner på golvet.

Användaren flyttar sig från rullstolen till toaletten
Användaren flyttar sig från rullstolen till toaletten

Tillhörande tips

Förflyttning från toaletten till rullstolen
Förflyttning från toaletten till rullstolen
Förflyttningsteknik för personer med en tetraplegi.

Tipsare: Magnus

M. bodde ihop med fru och 2 barn i villa. Han arbetade deltid. Han hade en tetraplegi C6. Avliden 2018.