Förvaringsback på hjul

Förvaringsback på hjul - lätt att flytta för personer som använder rullstol

Förvaringsback på hjul

Förvaringsback på hjul

Stor back på hjul i trä används för förvaring av leksaker.

Tillverkare
Användarens far

Bekostad av
Användaren

Tillhörande tips

Tipsare: Magnus

M. bodde ihop med fru och 2 barn i villa. Han arbetade deltid. Han hade en tetraplegi C6. Avliden 2018.

Senaste tips

Fler tips inom Förvaring