Ingång på nedre våning

Entré med möjlighet att kunna spola av smutsiga rullstolhjul

Entrédörren, nedre plan

Entrédörren, nedre plan

Entrén på nedre våning är förberedd med vatten och golvbrunn för att vid behov kunna spola av rullstolen. Även den nedre ingången har automatisk dörröppnare.

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Vattenkran under en hylla i hallen vid entrén, nedre plan

Vattenkran under en hylla i hallen vid entrén, nedre plan

Vattenkran, närbild

Vattenkran

Golvbrunn, närbild

Golvbrunn

Tillhörande tips

Tillgängligt hus
Tillgängligt hus

Välplanerat hus - lämpligt för person med funktionsnedsättning som har familj och assistenter.

Fler tips inom Underhåll och lagning av föremål