Påklädningskrok för att öppna och stänga blixtlås

Påklädningskrok ihop med specialanpassade jeans möjliggör att självständigt tömma urinpåsen för en hög tetraplegiker

Påklädningskrok i blixtlåsets nyckelring

Påklädningskrok för att öppna och stänga blixtlås

Rundstav i trä försett med en krok används för att öppna blixtlås av specialanpassade jeans, för att komma åt urinpåsen, se tillhörande tips.

Inköpsställe
Bl.a. Keep on, keepon.se eller reumashop.se/sv (senast kontrollerad april 2020)

Idé
Ida Lindhe, arbetsterapeut

Bekostad av
Landsting

Tillhörande tips

Specialanpassade jeans
Specialanpassade jeans
Specialanpassade jeans möjliggör att självständigt tömma urinpåsen för personer med nedsatt handfunktion.
Specialanpassad hållare för urinpåse
Specialanpassad hållare för urinpåse
En specialsydd hållare till urinpåse, möjliggör för en högt skadad person att självständigt tömma urinpåsen.

Tipsare: Anonym 1

Personen bor ihop med fru och barn i villa. Han arbetar deltid. Han skadade sig 1975 och har en hög tetraplegi (C5). Genom hand-kirurgi fick han bättre greppfunktion i båda händer. Han har personlig assistans 7 timmar om dagen. (Avliden 2024)

Senaste tips

Fler tips inom Klä sig | Toalettbesök