Tight tubförband och handske mot överkänslighet

- möjilggör att ha kläder på sig vid starka neurogena smärtor

Användaren med tubförband och handske på sig

Användaren med tubförband och handske på sig

Användaren har starka neurogena smärtor framför allt vid lätt beröring.
Han använder ett tight tubförband och en handske för att underlätta.

Tipsarens kommentarer
Det är viktigt att tubförbandet sitter så tight som möjligt. Det tar inte bort smärtan, men underlättar så pass mycket att användaren kan ha kläder på sig.

Inköpsställe
Tubförband (Tubifast): bl. a. apoteket.se (senast kontrollerad april 2020)

Idé
Användaren

Bekostad av
Användaren själv

Användaren med tubförband och handske på sig

Användaren med tubförband och handske på sig

Tipsare: Alex

Alex bor i lägenhet. Han skadade sig 1997 och har en tetraplegi. Han har personlig assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Hantera smärtor