En almanacka underlättar organisering och planering för personlig assistans