Åka ner för en rulltrappa med rullstol

Teknik för personer som har starka armar


Användaren åker nerför en rulltrappa, filmad av Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm (film)

Användaren ställer sig rakt framför rulltrappan med ryggen i färdriktningen, cirka 10 cm mellan sargkant och drivring. Han backar mot rulltrappan, justerar drivhjulen att de inte står mellan två trappsteg och lägger båda armarna med böjda armbågar på rulltrappans drivband. När trappsteget sänks böjer han sig framåt. När trappan börjar plana ut reser han överkroppen och trycker med armarna rullstolen bakåt.

Teknikbeskrivning enligt boken ’Drivkraft’ från Åke Norsten, se nedan.

Tipsarens kommentarer
För beskrivning av fler körtekniker se boken ’Drivkraft körergononmi, rullstolsteknik & metodik’ av Åke Norsten. Kan beställas på Spinalis, spinalis.se eller Aleris Rehabstation Stockholm aleris.se/rehabstation   (senast kontrollerad december 2020).

Användaren åker nerför en rulltrappa.

Användaren åker nerför en rulltrappa. Foto: Madeleine Stenius, Rehabstation Stockholm

Tillhörande tips

Åka uppför en rulltrappa med rullstol med hjälp
Åka uppför en rulltrappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp.
Åka upp för en rulltrappa med rullstol
Åka upp för en rulltrappa med rullstol
Teknik för personer som har starka armar.
Åka nerför en rulltrappa med rullstol med hjälp
Åka nerför en rulltrappa med rullstol med hjälp
Teknikbeskrivning med en persons hjälp.

Tipsare: Staffan

Staffan bor i lägenhet. Han arbetar heltid. Han har en låg paraplegi sedan födseln. Ingen assistans.

Senaste tips

Fler tips inom Förflyttning med hjälp av rullstol